HMSvisjon CRM er et komplett kundeoppfølging- og administrasjonssystem spesielt utviklet for bedriftshelsetjenestens krevende daglige virksomhet.

Gjennom å samle all informasjon på ett sted, i ett system som benyttes av hele organisasjonen, bidrar HMSvisjon CRM til økt produktivitet, en lettere arbeidsdag og fornøyde kunder.

Systemet understøtter og ivaretar de behov bedriftshelsetjenesten har for kvalitet, kostnadskontroll, informasjon, dokumentasjon og rapportering, overfor egen ledelse og ansatte, så vel som overfor virksomhetens kunder.

Alt trygt, sømløst og automatisk integrert med øvrige HMSvisjon programvaremoduler ved siden av blant annet Microsoft Exchange, Outlook, regnskap og kontorstøtte applikasjoner.

Den oversiktlighet og brukervennlighet HMSvisjon CRM tilbyr deg og dine ansatte gir en bedre arbeidsflyt, færre manuelle arbeidsoppgaver og en enklere hverdag.

HMSvisjon CRM forenkler oppfølgingen av både små og store kunder og gir deg anledning til å skreddersy dine avtaler i forhold til kundens krav og ønsker.

 

HMSvisjon CRM består blant annet av følgende moduler:

 • Kunde

 • Kontrakt

 • Timeregistrering

 • Reiseregning

 • Rapportgenerator

 • Avtalebok

 • Påminnelser

 • Kontakter

 • Maler og dokumenter

 • Filhåndtering

 • Handlingsplan

 • Bedriftslogg/-journal

 • Oppfølging individ

 • Vaksinasjonsprogram

 • Kontroller-/sertifikatprogram

 • Faktura med kid, ocr og elektronisk faktura

 • Integrasjon med Outlook og MS Office

 • Integrasjon med regnskap

 • Effektiv innkalling og administrasjon

      av helsekontroller

 

 

HMSvisjon Journal er et svært brukervennlig journalsystem som dekker de behov bedriftshelsetjenesten har for å etablere en effektiv arbeidsflyt samtidig med å ivareta høye kvalitets- og dokumentasjonskrav i forbindelse med arbeid på pasientnivå.

Systemet tilbyr egne arbeidsmedisinske funksjoner for blant annet eksponering, vaksinasjon, sertifikater og innkalling til helsekontroll foruten automatisk overføring av data fra måleutstyr som f.eks audiometri, spirometri, ekg mv.

HMSvisjon Journal tilbyr også en rekke unike funksjoner for lett forståelig rapportering på individ-, gruppe- og bedriftsnivå.

Slik kan du og dine ansatte sørge for mer fokuserte tiltak og bedre ressursutnyttelse innenfor egen personalgruppe og overfor virksomhetens kunder.

Sikker og «godkjent» kommunikasjon med HMSvisjon BHT fører til store effektivitetsgevinster i f.m. kundeoppfølging, fakturering, personaliadata, avtalebøker, mv.

 

HMSvisjon Journal består blant annet av:

 • Rapportering på bedrifts- og avdelingsnivå

 • Grafisk fremstilling av målinger og labdata (helseprofil)

 • Sertifikater og attester 

 • Diagnose (ICPC-2/ICD-10) 

 • Medikasjon 

 • Fam. anamnese og yrkesanamnese 

 • Vaksinasjonsmodul m/sysvak

 • Eksponering

 • Laboratorie med audiometri, spirometri, ekg

 • Resept

 • Skjema 

 • Sykemelding 

 • Korrespondanse

 • EDI-kommunikasjon

 • Integrert kommunikasjon med eksternt måleutstyr (spiro, audio, ekg, 24-bt, m.fl.) 

 • Scanning av dokumenter og brev, import til sikker sone

HMSvisjon Oppdrag
Ved hjelp av HMSvisjon Oppdrag kan bedriften behandle kundehenvendelser på en svært effektiv måte. Kundehenvendelser registreres av kunden selv via webmodul som enkelt integreres på bedriftshelsetjenesten sine eksisterende nettsider.

Personer får varslinger om tildelte oppdrag/prosjekter pr. e-post.

For oppdrag som ikke blir påbegynt innen definerte tider, blir varslinger sendt til rette person.

Dersom bedriften har avtaler med definerte løsningstider for når oppdrag skal være påstartet, kan disse enkelt knyttes opp mot definerte kunder og implementeres i løsningen. Selv om bedriften i dag ikke har SLA-krav i sine avtaler, kan det være nyttig å registrere de terskelverdier man har satt seg, ta ut tilstandsrapporter og se hvordan man kan bli bedre.

All kommunikasjon registreres fortløpende på saken og kunden, slik at historikken loggføres og gjøres lett tilgjengelig for andre.

Med status på hvert oppdrag, får man raskt oversikt over alle saker i systemet og kan lett følge opp rett sak til rett tid.

Systemet gjør det også enkelt å kunne iverksette arbeidsprosesser som andre i organisasjonen skal utføre.

HMSvisjon Oppdrag er integrert med HMSvisjon CRM, slik at Kunde- og Kontraktsdata benyttes av oppdragssystemet og gir mulighet til å relatere registrerte timer til oppdragene.


Kontakt for hyggelig samtale rundt felles muligheter.
E-post post@citera.no og tlf 67 97 75 00.


Adresse.  Karihaugveien 89 - 1086 Oslo.

Tel. 67 97 75 00

Copyright © Citera 2019 - All rights reserved