AMUS Validerte Arbeidsmiljøundersøkelser og inneklimakartlegginger. Enkelt

Verdien av et sunt og attraktivt arbeidsmiljø lar seg enkelt måle i kroner og øre: gjennom reduksjon i helseplager og sykefravær så vel som gjennom økt arbeidsinnsats fra ansatte og økt attraktivitet som arbeidsplass og arbeidsgiver.

AMUS kartlegger på en enkel måte psykologiske, sosiale og organisatoriske forhold i organisasjonen. Metodikken gir bedriften målrettet informasjon om hvor fokus på arbeidsmiljøet i tiden fremover bør ligge og bidrar til en positiv utvikling av arbeidsmiljøet knyttet til faktorene personlig utvikling, sosialt samspill, organisatoriske forhold og organisasjonskultur.

Benchmarking (AMUS-indeks)
Resultatene sammenlignes med resultater fra flere hundre norske bedrifter der mer enn 25.000 medarbeidere og ledere har respondert.

AMUS bygger på forskningsbaserte undersøkelser og modeller. Skjemaet baserer seg blant annet på den nordiske standarden QPS-Nordic som i dag anbefales av Statens arbeidsmiljøinstitutt. AMUS® består av tre standardiserte undersøkelser som kan gjennomføres hver for seg eller samlet:
 

  • Ledelse og psykososialt arbeidsmiljø

  • Fysisk, kjemisk arbeidsmiljø, inneklima og arbeidshelse

  • Inneklima (Ørebro-modellen)
     

Pedagogisk rapportering
Rapportene er utarbeidet på grunnlag av mer enn 10-års erfaring fra gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser. Rapportene er utarbeidet med tanke på at din bedriftshelsetjeneste skal få et best mulig grunnlag for å analysere resultatene og veilede bedriften i det videre arbeid. Rapportene gjør det enkelt å presentere resultatene for bedriften, på en enkel og pedagogisk måte.

Laste ned produktark.

Ta kontakt for hyggelig samtale rundt felles muligheter.
E-post post@citera.no og tlf 67 97 75 00.

Adresse.  Karihaugveien 89 - 1086 Oslo.

Tel. 67 97 75 00

Copyright © Citera 2019 - All rights reserved