RMA - Risikobasert Målrettet Arbeidshelseundersøkelse. RMA gir virksomheten en unik kontroll over de ansattes arbeidshelse.
 

RMA-modellen®:

  • Sikrer målretting av arbeidshelseundersøkelsene basert på risikokartlagt arbeidsmiljøbelastning

  • Kvalitetssikrer helseundersøkelser og rapportering, uavhengig av utførende BHT/lege

  • Gir virksomheten kontroll over de ulike ansattgruppers arbeidshelse

  • Kvalitetssikrer de risikovurderinger som bedriften gjennomfører

  • Kontinuerlig rapportering på gruppenivå
     

En av RMA® - modellens nøkkelegenskaper er at det etableres en kobling mellom de ulike arbeidsoppgaver som utføres i bedriften og den helserisiko som dette representerer for den enkelte. Dette fører til og sikrer en faktisk målrettet arbeidshelseundersøkelse av de ansatte, på grunnlag av kartlagt arbeidsmiljøbelastning (belastningstall, BT).


 

Kontakt oss for hyggelig samtale rundt felles muligheter.
E-post post@citera.no og tlf 67 97 75 00

Adresse.  Karihaugveien 89 - 1086 Oslo.

Tel. 67 97 75 00

Copyright © Citera 2019 - All rights reserved